Michiel van Loon Piano's & Vleugels, Stemmen, Restauratie en Revisie

Fotoalbums

Logo klaviano Mondschakelaar 4 Kniehevel Mouth piece Solenoid 3 Knee lever switch

Droge lucht in huis

In huis kan de luchtvochtigheid erg verschillen per seizoen. Dit kan grote invloed hebben op uw piano of vleugel.
Het minste erge is het ontstemmen uw instrument. Erger is het als de zangbodem scheurt of de lijmverbindingen losgaan.
Ook kunnen de toetsen en de hamers vastlopen.
Hout heeft de eigenschap bij droogte te krimpen en bij vochtigheid uit te zetten. En piano’s zijn voor het grootste deel van hout.
Als het 's winters vriest bevat de buitenlucht weinig waterdamp.
Deze lucht komt ons huis binnen en wordt opgewarmd, daardoor zakt de relatieve luchtvochtigheid (RV) enorm . Deze lucht gaat vocht onttrekken aan alles in huis, totdat er evenwicht is.
Bij vorst heb je al gauw een RV van 40% of lager en wordt het gevaarlijk.
Alle huizen zijn anders en ook het gedrag van de bewoners is van grote invloed.
Om de RV te meten moet u een hygrometer gebruiken. Een haarhygrometer of een digitale.
De haarhygrometer is een zeer onnauwkeurig instrument en er is over het juiste gebruik bij de meeste mensen weinig bekend, zelfs bij verkopers.
Plaats een hygrometer niet in de zon, bij een radiator, een lamp of een andere warmtebron.
Het instrument zal dan een verkeerde waarde aangeven.
Geeft uw hygrometer gedurende zomer en de winter ongeveer dezelfde waarde aan, is het instrument zeer waarschijnlijk defect.
Geeft de Hygrometer een te lage RV (lager dan 40%) aan dan wordt het tijd voor maatregelen. Hieronder een aantal. Houd daarbij de hygrometer in de gaten.
Van verdampingsbakjes aan de radiatoren moet u niet te veel verwachten, de hoeveelheid water die ze verdampen is eenvoudig te gering. Bovendien treedt in bepaalde types na verloop van tijd schimmelvorming op. Bijtijds bijvullen en schoonmaken is dus noodzakelijk.
Planten kunnen ook een bijdrage leveren aan het op peil houden van de RV als u ze natuurlijk voldoende en op tijd water geeft.
Voor huizen zonder centrale verwarming is een bak met water op de kachel een goedkope oplossing. Laat het niet te vochtig worden.
Met luchtbevochtigers die langs mechanische weg water vernevelen, moet u voorzichtig zijn. Na verloop van tijd kan alles met een dunne witte laag kalk worden bedekt. Deze kalk is afkomstig uit het water.
Laat u goed voorlichten alvorens u een luchtbevochtiger aanschaft.

Voor piano’s en vleugels is de Piano Life Saver van de Dampp-Chaser Corporation gewoon de beste oplossing.

Een andere oplossing kan gevonden worden in een of meer luchtbevochtigers van Venta de zogenaamde luchtwasser.

 
   « Artikelen overzicht