Michiel van Loon Piano's & Vleugels, Stemmen, Restauratie en Revisie

Fotoalbums

Logo klaviano Mondschakelaar 4 Kniehevel Mouth piece Solenoid 3 Knee lever switch

Het vervangen van gebroken snaren en bassnaren

De kosten van het vervangen van gebroken snaren zijn niet 1 2 3 te geven. Het vervangen van 1 gebroken snaar, zonder koperomwinding kost een kwartier tot een half uur (= € 30), afhankelijk van de plaats in de piano of vleugel. De materiaalkosten zijn verwaarloosbaar. Het vervangen van een (met koper omwonden) bassnaar vervangen is veel duurder. Zo’n bassnaar moet op maat gemaakt worden door een gespecialiseerd bedrijf. Het opmeten, bestellen, en installeren van een bassnaar kost een uur tot anderhalf uur, afhankelijk tot de plaats in de piano. De materiaalkosten van een bassnaar zijn ...

Pedaal Aanpassing (aanpassing voor gehandicapte pianisten)

Dit systeem heb ik een aantal jaren geleden ontwikkeld voor mensen die het rechter pedaal, bij het bespelen, van de piano niet kunnen bedienen. Dit als gevolg van fysieke beperkingen zoals verlamming van de benen, door dwarslaesie of ALS. Het systeem wordt ingebouwd in het instrument en wordt aangepast aan de specifieke behoeften en mogelijkheden van de gebruiker. Het systeem bestaat uit een solenoïde (elektromagneet), een regeleenheid voor het instellen van de juiste krachten en maten afhankelijk van het type en merk instrument, een 24 Volts gelijkstroom voeding en een kabel-set. De ...

Wat houdt piano- of vleugelonderhoud in?

Afhankelijk van het gebruik en de omstandigheden, moeten piano’s om de paar jaar opnieuw afgeregeld worden. Na langere tijd moeten er vaak onderdelen van deze complexe machine vervangen of opgeknapt worden. Als dit niet gebeurt dan blijft hij nog wel spelen, maar het speelplezier verdwijnt. lerende kinderen haken dan af. Bij heel oude piano’s en vleugels is er meestal meer aan de hand.Vaak hebben zij een gescheurde zangbodem, roestige snaren, loszittende stempennen en een zwaar versleten mechaniek. Als het om een van oorsprong goed instrument gaat, kan een volledige restauratie een ...

Speelaardverbetering PTD Precision Touch Design

Als uw piano of vleugel te zwaar speelt of snel spel moeilijk is, kunt u denken: "Mijn speeltechniek schiet tekort, ik leer het nooit!" of: "Ik heb een rotpiano, ik moet op zoek naar een andere!" Natuurlijk kan dat waar zijn, maar vaak is er een heleboel meer uit uw piano of vleugel te halen door hem een goede afregel- of onderhoudbeurt te geven. Als ondanks goed onderhoud uw instrument niet speelt zoals u wilt, kan ik er voor zorgen dat met bepaalde aanpassingen in het mechaniek u weer met meer plezier speelt. Binnen bepaalde grenzen kan het speelgewicht ...

Percision Touch Design

Om een vleugel gelijkmatig te laten spelen moet het mechaniek uitgebalanceerd zijn. Dit balanceren zorgt er voor dat niet de ene toets zwaar aanvoelt en de andere licht. Traditioneel neemt men de onderdelen van het mechaniek zoals ze zijn en wordt er alleen gecorrigeerd door voorin de toets lood te doen zodat de toets makkelijker naar beneden gaat. Als een hamerkop meer weegt dan die er naast, dan doe je ter compensatie dus meer lood voorin de toets, zodat de toets met evenveel moeite neer te drukken is. Als je altijd langzaam zou spelen zou er niets aan de hand zijn. Maar ga je snel ...

QuietTime Midi Out Only

Terug naar Silent overzicht Mogelijkheden: Beschikbaar voor piano en vleugel Eenvoudige bediening via bedieningspaneel of iPhone app Optische sensoren onder 88 toetsen Registreert alle toetsbeweging van klein tot groot, snelheid en intensiteit Sensoren zijn bestand tegen lichte vervuiling High-speed scanning voor betere nauwkeurigheid Ongeëvenaarde accuratesse Opname en afspeel functies voor 10 songs with 10.000 notes/song Afspelenmogelijkheid met instebare snelheden van 1/2x tot 2x Automatische en handmatige toetsdiepte-regeling Optische ...

QuitTime Pro Record

Terug naar Silent overzicht Mogelijkheden: Beschikbaar voor piano en vleugel Eenvoudige bediening via bedieningspaneel of iPhone app Optische sensoren onder 88 toetsen Registreert alle toetsbeweging van klein tot groot, snelheid en intensiteit Sensoren zijn bestand tegen lichte vervuiling High-speed scanning voor betere nauwkeurigheid Ongeëvenaarde accuratesse Opname en afspeel functies voor 10 songs with 10.000 notes/song Afspelenmogelijkheid met instebare snelheden van 1/2x tot 2x Automatische en handmatige toetsdiepte-regeling Optische ...

Quiettime GT-2 mini silent piano systeem

Terug naar Silent overzicht Wat is het? Een PianoDisc QuietTime is een compleet silent systeem dat kan worden ingebouwd in bijna elke piano. Wanneer het systeem is geïnstalleerd, kan de gebruiker het geluid van zijn piano dempen en zijn spel horen door een koptelefoon zonder de buren of huisgenoten te storen. Je kunt ongeremd studeren en improviseren.     Het QuietTime systeem wordt geleverd met betrouwbare en duurzame sensortechnologie. De sensorstrip is gemonteerd onder de toetsen van de piano. Het heeft 88 sensoren die de bewegingen van elke toets optisch meten en ze ...

Quiettime MagicStar V6 - Speel piano wanneer u maar wilt!

Terug naar Silent overzicht Het QuietTime systeem wordt geleverd met betrouwbare en duurzame sensortechnologie. De sensorlijst is gemonteerd onder de toetsen van de piano. Het heeft 88 sensoren die de bewegingen van elke toets optisch meten en deze omzetten naar het universele MIDI signaal. Het gewone pianogeluid wordt gedempt door een stoplijst. Deze lijst is gemonteerd in het mechaniek van de piano en stopt de hamers voordat ze de snaren raken. Natuurlijk is de stoplijst gemakkelijk uit te schakelen, waardoor de piano weer normaal te bespelen is. Quiettime ® Magic Star V6 De ...

Is de pianostemmer wel goed gestemd?

Een citaat: "Tuners are governed by instinct principally, and are necessarily emotional. They cannot be relied upon to tune at all times with equal results, for being to much depends upon mood. The most expert and rapid tuners are men possessed of a highly excitable, nervous, and emotional temperament, verging on the border of insanity at times". Daniel Spillane, The Piano, Scientific, Technical, and Practical Instructions relating to Tuning, Regulating, and Toning (New York: Edward Lyman Bill, 1893), p26 Dit is een van de redenen waarom ik gebruik maak van een ...

Het intoneren van piano-hamerkoppen

Het intoneren is, net als het pianostemmen, iets dat niet van blijvende aard is. Het is een behandeling die regelmatig moet gebeuren, afhankelijk van het gebruik van het instrument. Een hamer die door prikken zachter is gemaakt wordt weer harder door het steeds maar tegen de snaren slaan. Door diverse manieren van intoneren wordt de toon de gewenste richting op gestuurd. Dit gebeurt door op verschillende plaatsen te prikken om  de spanning in het vilt van de ene plek naar de andere te verplaatsen. Na het prikken gaat het verplaatsen van de spanning nog enige tijd door. Erg intensief ...

Droge lucht in huis en wat er aan te doen

In huis kan de luchtvochtigheid erg verschillen per seizoen. Dit kan grote invloed hebben op uw piano of vleugel. Het minste erge is het ontstemmen uw instrument. Erger is het als de zangbodem scheurt of de lijmverbindingen losgaan. Ook kunnen de toetsen en de hamers vastlopen. Hout heeft de eigenschap bij droogte te krimpen en bij vochtigheid uit te zetten. En piano’s zijn voor het grootste deel van hout. Als het 's winters vriest bevat de buitenlucht weinig waterdamp. Deze lucht komt ons huis binnen en wordt opgewarmd, daardoor zakt de relatieve luchtvochtigheid (RV) enorm . Deze lucht ...

De haarhygrometer

Na verloop van tijd gaat een haarhygrometer een te hoge RV aanwijzen. Hoe droger de lucht hoe eerder dit zal gebeuren. U kunt dit corrigeren door de haar in de meter te regenereren. Dit doet u door de meter in een natte, niet uitgewrongen doek te wikkelen en deze gedurende 1 tot 2 uur te laten liggen. Een plastic zak er omheen voorkomt dat de doek droog wordt. Zorgt u ervoor dat het stelschroefje bereikbaar blijft en het laatste gedeelte van de schaal zichtbaar is. Als de tijd om is zet u, met het stelschroefje, de meter op 96 %. Hierbij de meter niet uit de natte doek halen. Het is ...

Reacties van klanten

Jan Houtman schreef nadat ik een dag aan zijn vleugel gewerkt had om wat problemen met dempers en het zware spelen te verhelpen: Beste Michiel, De factuur wordt vandaag betaald. Bedankt voor "het nieuwe instrument" want zo lijkt het wel. Ik en Gretha hebben er al met plezier op gespeeld. Hartelijke groet, Jan Houtman De vleugel van Eveline van den Bergh speelde heel erg zwaar. Ze kreeg last van haar armen en polsen. Jammer want het is een mooie vleugel. Degene die de revisie had gedaan had keurig werk verricht, maar had absoluut geen idee hoe hij met speelgewicht ...

Silent piano inbouwen

In bijna elke piano of vleugel kan achteraf een hybride systeem (ook wel "Silent” genoemd) in gebouwd worden. Installatievoorwaarden : het instrument moet goed afgeregeld zijn, een uur afregelwerk is inbegrepen. de piano moet minimaal 116cm zijn; in kleinere piano’s is het wat moeilijker maar niet onmogelijk. onder de toetsen moet genoeg ruimte zijn voor de optische sensorlijst. inbouwen in oudere Bechstein vleugels is erg lastig en kan extra tijd vergen en tot hogere kosten leiden Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW De inbouw vindt bij u thuis plaats, dit ...

Certificaten

Hieronder ziet u de certificaten en getuigschriften van diverse seminars en ...

Pedal assist device for disabled pianists

other languages Several years ago I developed this system for people who cannot use their right pedal when playing the piano. This may be because of physical limitations such as a paralysed leg, a spinal cord injury or ALS. The system is built into their own instrument and adapted to their specific needs and abilities. The system consists of a solenoid (electromagnet), a control unit for setting the correct forces and sizes depending on the type and brand of the instrument, a 24 volt DC power supply, and a cable set. The aim is to enable the player to use the dampers with another part of ...

Pedaladapter für Behinderte

Dies ist ein Konstruktion zur Nachrüstung bei Klavieren und Flügeln. Dieses System entwickelte ich schon vor einigen Jahren für Menschen, die aufgrund einer körperlichen Behinderung das rechte Pedal beim Klavierspielen nicht in der üblichen Weise bedienen können. Das System wird in das Instrument eingebaut und an die speziellen Bedürfnisse und Möglichkeiten der Benutzerin/des Benutzers angepasst. Es besteht aus einem Magneten (Solenoid), einer Steuereinheit, einem Netzgerät und einem Kabelsatz. Das Ziel ist, die Bewegung eines anderen Körperteils anstelle der Pedalbetätigung ...

Adattamento del pedale “sostegno” per pianisti disabili

Diversi anni fa ho concepito questo sistema per persone che non sono in grado di premere col piede il pedale destro durante l’utilizzo dello strumento. Questo a causa di limitazioni fisiche quali paralisi della gamba, lesione midollare o SLA. Il sistema è installato direttamente nello strumento dell’utilizzatore ed adattato alle sue varie specifiche esigenze. Il sistema consiste in un solenoide (elettromagnete), un’unità di controllo per il settaggio della potenza in base al tipo dello strumento, un alimentatore 24 volt DC, ed un set di cavi. Questo permette all’utilizzatore di ...

Adaptateur de pédale pour les pianistes handicapés

Ceci est une conception d'une rénovation avec des pianos. Ce système, j'ai développé il y a plusieurs années pour les gens qui la pédale droite ne peut pas fonctionner de la manière habituelle en raison de physique, jouer du piano. Le système est installé dans l'appareil et adapté aux besoins et possibilités spécifiques de l'utilisateur. Il se compose d'un aimant (électro-aimant), une unité de commande, une alimentation et un jeu de câbles. Le but est de permettre le déplacement d'une autre partie du corps pour passer à travers le pied droit au lieu de l'actionnement de la ...

Piano Life Saver van Dampp Chaser

Uw piano krimpt en zet uit, bij elke weersverandering gebeurt er iets. Bescherm daarom uw piano of vleugel tegen grote schommelingen in de luchtvochtigheid met de Piano Life Saver System van de Dampp-Chaser. Lees meer op de site van Piano Life Saver In de grafiek is te zien hoeveel de relatieve luchtvochtigheid in de loop van een jaar schommelt. Uw piano heeft daarvan te lijden. Door het krimpen en uitzetten van de houten delen ontstemt hij en gaan bewegende delen vastlopen of juist rammelen. Bovendien worden de houtvezels op den duur blijvend beschadigd. Er ontstaan zelfs scheuren in ...